Návod na údržbu

Na okno ako súčasť stavebného diela sú kladené vysoké technické požiadavky. Okrem dôležitého ošetrovania kovania okien by ste mali priebežne kontrolovať povrch rámov a krídiel, zasklenie a tesnenia a poškodené miesta ihneď opraviť.

Gumové tesnenie treba 1x ročne umyť saponátom a natrieť silikónovým olejom. Týmto spôsobom sa zabezpečí dlhá životnosť a funkčnosť tesniacich častí. Na čistenie používajte vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou!!! Pri realizácii omietok, oprave vnútorného ostenia alebo akýchkoľvek stavebných prácach nesmie v žiadnom prípade dôjsť k znečisteniu alebo zaneseniu komponentov kovania omietkovinou, maltou a pod.

Aby bola zachovaná funkčnosť otváravo-sklopného kovania (OS) pre okná a balkónové dvere, je potrebné urobiť najmenej raz ročne nasledujúce úkony:

 • U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie.
 • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať. Uzávery a uzatváracie čapy mazať technickou vazelínou. Do všetkých vodiacich drážok kvapnúť pár kvapiek oleja na spodné tiahla.
 • Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii.

Tieto pokyny platia tiež pre iné typy okien, o ktorých nebolo v tomto návode špeciálne písané (napr. otváravé alebo sklopné okná, dvojkrídlové otváravo-sklopné a otváravé okná a pod.)

Dôležité pokyny

 • Ochranné fólie z profilov odstrániť najneskôr do 3 týždňov po osadení.
 • Etikety a lepiace pásky na skle odstrániť bezprostredne po osadení!
 • Upozorňujeme na to, že za závady a poškodenia, ktoré vznikli pri individuálnej montáži zákazníkom, neručíme!
 • Pozor pri brúsení a pílení karbofrézkou! Aj malé iskričky poškodia (spália) sklo.
 • Chráňte okno a sklo pred poškodením pri obmurovaní!
 • Pozor na nečistoty - prach, maltu, starú omietku, ktoré majú vplyv na funkčnosť kovania!
 • Vonkajšie časti rámových a krídlových profilov pravidelne umývať
 • Po znečistení maltou, omietkou a pod. je potrebné ihneď očistiť štetkou a vodou ešte pred ich zaschnutím. Čistenie po zaschnutí môže spôsobiť poškodenie povrchov profilov a skla.
 • Odvodňovacie drážky je potrebné vyčistiť, aby sa predišlo zatekaniu výrobkov.
 • Upozorňujeme na poškodenie (prasknutie) skla vplyvom tepelného namáhania. Štandardné sklo dokáže odolávať rozdielom teplôt do maximálneho rozdielu 30°C. Namáhanie alebo náhodné vystavenie podmienkam vyšším ako limit zaťaženia vedú k náhlemu rozbitiu skla.

Z toho dôvodu sú zo záruky vylúčené sklá bez tepelného spevnenia (kalenia) v týchto prípadoch použitia:

 • Umiestnenie skla v blízkosti menej ako 200 mm od vyhrievacieho telesa
 • Nalepenie rôznych fólií na sklo –hlavne tmavých farieb
 • Dlhšie prekrytie väčších plôch izolačných skiel navzájom ( napr. odchýlené krídlo zasúvacích dverí) ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu väčšej intenzity ,kde nedochádza medzi sklami k cirkulácii vzduchu.

V týchto prípadoch doporučujeme použiť sklá tepelne spevnené kalením.

Copyright © 2016 - 2022 HM Windows spol. s r.o. / All Rights Reserved / Developed by MrCode.NET

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x