Podpora

Aká je záručná doba poskytovaná na výrobky?

Štandardne sa na dodávané plastové prvky tvoriace dielo poskytuje záruka v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od okamihu odovzdania diela. Záručná doba na montáž sa dohaduje taktiež na dobu 60 mesiacov počítanú od okamihu odovzdania diela. Záručná lehota na dodávku príslušenstva, ktoré spoločnosť Hm Windows s.r.o. k plastovým prvkom štandardne nedodáva, (napr. žalúzie, rolety, siete proti hmyzu a pod.), sa poskytuje na dobu 24 mesiacov počítanú od okamihu odovzdania diela.


Prečo sa rosia okná?

Rosenie okien spôsobuje vysoká vlhkosť vzduchu v miestnosti, ktorá vzniká veľmi dobre tesniacimi oknami.

  • rosy na okne z interiérovej strany sa zbavíte vetraním. Sú dva spôsoby. Buď je to dlhodobé mikrovetranie – cez štrbinu medzi rámom a oknom, alebo nárazové vetranie, keď otvoríte okno dokorán
  • výhodnejšie vetranie, aj z hľadiska šetrenia energiou, je nárazové vetranie. Tento spôsob vetrania je potrebné opakovať aspoň 3 krát za deň.
  • ďalšou možnou príčinou rosenia okien je nesprávne umiestnenie radiátora
  • najviac sa rosia okná zo severozápadnej a severovýchodnej strany. Je to preto, že na tieto okná počas celého dňa nezasvieti slnko a prirodzene sa tak nezohrievajú.

Ak sa vytvára rosa vnútri v okne (medzi tabuľami skla) je to chyba výrobku a treba ho reklamovať.


Rosný bod.

Rosný bod alebo teplota rosného bodu je teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami (relevantná vlhkosť vzduchu dosiahne 100%). Ak teplota klesne pod tento bod, nastáva kondenzácia.

Vzduch za určitej teploty môže obsahovať iba určité množstvo vodných pár. Čím je teplota vzduchu vyššia, tým viac vlhkosti dokáže prijať. Ak sa vzduch začne ochladzovať, vodné pary začnú kondenzovať. Podmienkou je ale prítomnosť kondenzačných jadier. Rosný bod sa dá považovať za iné vyjadrenie absolútnej vlhkosti vzduchu.

Príklad:
Keď sa sprchujete, v kúpeľni stúpa teplota a vzdušná vlhkosť. Ak vlhkosť vzduchu dosiahne rosný bod, začne voda kondenzovať na zrkadle, ktorého teplota je nižšia ako teplota vzduchu (teplota zrkadla je nižšia ako hodnota rosného bodu). Ak sa po chvíli zrkadlo zahreje na teplotu okolia, zrazenie vodnej pary sa stratí.


Ako zabrániť roseniu okien?

Úplne vyhnúť roseniu sa nedá, dá sa mu však predísť správnym vetraním (cca 10 min., 3×/denne, okno otvorené dokorán), zvýšením teploty vzduchu v miestnosti a umožnením prúdeniu teplého vzduchu priamo na okno z vykurovacieho telesa (radiátor) umiestneného zvyčajne pod oknom (zakrytie radiátora širokou parapetnou doskou zvyšuje riziko rosenia).


Čo je to mikroventilácia?

Zvláštna poloha kľučky, ktorá umožňuje čiastočné vetranie miestnosti.


Čo znamená termín TEPELNÝ MOST?

TEPELNÝ MOST – miesto, ktoré vedie teplo lepšie než jeho okolie. V prípade okna sa jedná o celý rám a okraj sklenenej výplne. Cieľom je teda zamedziť úniku tepla, touto slabinou tzn. prerušenia tepelného mostu.


Ako správne vetrať?

Nové okná si žiadajú určité zmeny v návykoch. Vaše nové okná budú tesniť podstatne lepšie ako tie pôvodné. Preto je nutné prispôsobiť režim vetrania miestností novému stavu. Staré okná väčšinou netesnili nie len po stránke tepelnej, ale taktiež nimi prechádzal niekoľkonásobok odporúčaného množstva vzduchu. To malo za následok vysoké straty tepla ako prestupom, tak aj infiltráciou. Nové okná zamedzia obom únikom, určitú výmenu vzduchu je ale treba zachovať. To sa dá zaistiť niekoľkými spôsobmi. Ideálne je nútené, plne kontrolované vetranie s obmedzením tepelných strát, najjednoduchšie je pravidelné vetranie miestností, v ktorých pobývame.

Možností je niekoľko:

  • otvoreným oknom – vhodné na rýchle, krátkodobé prevetranie predovšetkým pri nízkych teplotách
  • sklopeným oknom – vhodné pre dlhodobé vetranie len pri vyšších teplotách, porovnateľných s teplotou v miestnosti
  • mikroventilácíou (štrbinové vetranie) – umožňuje vetrať víacmenej trvalo – hodí sa však len v určitom rozsahu teplôt

Vlhkosť v domácnosti.

Vlhkosť v domácnosti priamo vplýva na šírenie viacerých škodlivých až nebezpečných častíc, predovšetkým plesní. Z toho dôvodu je dôležité, hlavne v rodinách s alergikmi, pravidelne kontrolovať vlhkosť prostredia. Samozrejme klíma v domácnosti je značne ovplyvnená stavom vlhkosti vonku, viaceré úpravy a činnosti však môžu domáce prostredie ešte viac znehodnotiť.

Optimálna vlhkosť v domácnosti by sa mala pohybovať medzi 45- 55%. Je možné ju jednoducho merať vlhkomerom. Okrem vlhkosti je dôležité sledovať aj teplotu v domácnosti. Maximálne teplota by mala dosahovať 21°C. Viacero zdrojov ako ideálnu teplotu pre obmedzenie šírenia nebezpečných častíc ako baktérií, roztočov a plesní uvádza teplotu 18 °C. Súvislosť medzi vlhkosťou a teplotou ovzdušia je obzvlášť dôležité sledovať počas zimných mesiacov, kedy je vlhkosť najnižšia a citliví ľudia musia zvlhčovať priestory domácnosti. Vyššia vlhkosť však vytvára lepšie podmienky pre život roztočov. Treba sa preto vyvarovať dlhodobému prevlhčeniu miestnosti a pri používaní zvlhčovačov kontrolovať vlhkosť vlhkomerom.

Ak používate zvlhčovač, priebežne kontrolujte vlhkosť v miestnosti. Vodné nádrže a papierové filtre tzv. studených odparovačov bývajú veľmi často výdatným zdrojom plesní, ktoré naviac neustále rozptyľujú do okolia. Preto sa pri výbere zvlhčovača rozhodnite radšej pre parný, ktorého prevádzka je hygienickejšia. Ak už máte studenovzdušný zvlhčovač, zvýšenú pozornosť venujte jeho údržbe.

Ideálny riešením kvality vzduchu je čistička, tiež nazývaná práčka vzduchu, užitočná na prečistenie vzduchu od poletujúcich spór plesní, výlučkov roztočov a ďalších nebezpečných častíc. Čistička nemení vlhkosť vzduchu, a preto je pre ľudí, ktorí sú alergickí na plesne vhodnejšia. Pri výbere čističky by sa mal spotrebiteľ orientovať podľa spotreby elektrickej energie, účinnosti filtrácie a hlučnosti. Pre zdravšie vnútorné prostredie je optimálne, aby čistička pracovala nepretržite. Spotreba energie musí byť z toho dôvodu nízka, aby príliš nezaťažovala rodinný rozpočet. Systém filtrácie pri čističkách je rôzny a okrem kvality „prania“ vzduchu ovplyvňuje aj hlučnosť spotrebiča. Čističky Electrolux pracujú na princípe elektrostatického papierového filtra, vďaka čomu dosahujú pri najnižšom výkone hlučnosť len 31 dB (A), čo je hluk ľudským uchom takmer nerozoznateľný.

Na vlhkosť v domácnosti vplývajú okrem vonkajšej vlhkosti aj ďalšie faktory. Zamyslite sa preto, či svojimi návykmi nevytvárate vo vašej domácnosti ideálne podmienky na šírenie baktérií, roztočov či plesní.

V bytoch s plastovými oknami je prúdenie vzduchu minimálne, preto dochádza v zvyšovaniu vlhkosti a následné rastu plesní. Je dôležité často vetrať a utierať kondenzovanú vodu z okien a parapet.

Po sprchovaní stúpa v byte vlhkosť (čo sa prejaví kondenzáciou vody na oknách a zrkadlách), preto treba byt vyvetrať. V kúpeľni používajte ventilátor a po kúpeli vždy dobre vyvetrajte. Kachličky, vodovodne batérie, umývadlo a vaňu starostlivo vyčistite čistiacim prostriedkom a tvrdou špongiou. Vypranú bielizeň hneď vyveste, predídete tak jej zapareniu a narastaniu vlhkosti prostredia .

V rodinných domoch sa tiež neodporúča spávať v prízemných izbách, kde je zvyčajné oveľa vyššia vlhkosť, a teda aj viac roztočov.

V kuchyni počas varenia používajte digestor na odvedenie pary a vetrajte.

Oblečenie a topánky nikdy neodkladajte do skrine nedostatočné usušené. Plesne ľahko narastú na drevenom nábytku pristavenom tesne k stene, ktorá je vlhká.

Hoci izbové rastliny nie sú najhlavnejším zdrojom plesni v domácnosti, je rozumnejšie ich počet zredukovať. Rastliny sa spolupodieľajú na zvyšovaní vlhkosti, čo sa dá na druhej strane využiť počas zimných mesiacov, kedy je nízka hladina vlhkosti v ovzduší.

Copyright © 2016 - 2020 HM Windows spol. s r.o. / All Rights Reserved / Developed by MrCode.NET

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x