Servis

Ponúkame Vám servis naším servisným technikom v prípade:

 • Poškodenia kovania (MACO, GU, ROTO, Siegenia-aubi)
 • Zlomenia kľučky
 • Porušenia zámku alebo samozatvarača a každej inej vady na plastových a hlinníkových oknách a dverách od firmy HM Windows či iných výrobcov
 • Pri požiadavke na záručný servis je potrebné do popisu škody uviesť aj nasledovné údaje: č. zmluvy o dielo, resp. č. cenovej ponuky, č. faktúry a meno montážneho pracovníka, ktorý je uvedený vo Vašom preberacom protokole
 • Bez týchto údajov Vám nebude poskytnutý bezplatný záručný servis
 • Suma za výjazd sa hradí po príchode servisného technika, zvyšok po vykonaní servisného zásahu

CENNÍK SERVISNÝCH PRÁC HM WINDOWS

Obhliadka
Výjazd technika, obhliadka 20,-EUR/hod + výjazd 1 EUR za 1km
Nastavenie okien
nastavenie 1 ks okenného krídla 20, - EUR + výjazd 1 EUR za 1km
NASTAVENIE OKNA – PREMAZANIE KOVANIA
kompletný servis 1 ks okenného krídla 30, - EUR + výjazd 1 EUR za 1km
NASTAVENIE DVERÍ - PREMAZANIE KOVANIA
kompletný servis 1 ks krídla dverí 45, - EUR + výjazd 1 EUR za 1km
kompletný servis 1 ks krídla dverí 60, - EUR + výjazd 1 EUR za 1km, v prípade zmeny uhlopriečky, cena záleží od náročnosti presklenia
kompletný servis posuvného krídla dverí 70, - EUR + výjazd 1 EUR za 1km
VÝMENA KOMPONENTU (KOVANIA ALEBO TESNENIA) OKNA
jednoduchá výmena komponentu – trvanie práce do 30 minút 35, - EUR + cena materiálu + výjazd 1 EUR za 1km
zložitejšia výmena komponentu – cena za každých začatých 30 minút 45, - EUR + cena materiálu + výjazd 1 EUR za 1km
VÝMENA SKLA
samostatná výmena 1 ks skla 70, - EUR/m2 + cena skla + výjazd 1 EUR za 1km
obsahuje – zameranie skla, dovoz nového skla na miesto výkonu servisu do 2m2
plochy skla, vysklenie pôvodného skla, vypodloženie a zasklenie nového skla)
Nad 2m2; plochy skla cena podľa cenovej ponuky
MONTÁŽ TIENIACEJ TECHNIKY
montáž 1 ks horizontálnej žalúzie alebo textilnej roletky 20, - EUR + výjazd 1EUR za 1km
montáž 1 ks vertikálnej žalúzie 55, - EUR + výjazd 1 EUR za 1km
montáž 1 ks siete 15, - EUR + výjazd 1 EUR za 1km
montáž 1 ks dvernej siete Plisé 100, - EUR + výjazd 1 EUR za 1km
montáž 1 ks dvernej siete 60, - EUR + výjazd 1 EUR za 1km
KONTAKT NA SERVISNÉHO TECHNIKA
Peter Fuska Tel. : 0903 257 828
Email : servis@hmwindows.sk

Dôležité informácie k cenníku

Cena sa môže meniť v závislosti od množstva času potrebného na odstránenie reklamovanej závady (viď cenník) a tiež v závislosti od spotrebovaného materiálu; zákazky časovo a objemovo náročné na realizáciu budú spoplatňované individuálne

Výjazd technika k objednávateľovi zákazky je spoplatňovaný aj s trasou späť sumou 1 EUR, pri čom bod výjazdu sú Nitrianske Hrnčiarovce.

Suma za výjazd sa hradí po príchode servisného technika, zvyšok až po vykonaní servisného zásahu;

Minimálna suma za servisný zásah – prácu (výjazd + úkon servisného technika) je 30, - EUR;

V prípade, že servis nie je možné zrealizovať a reklamovanú závadu vám ani pri najväčšej snahe nedokážeme odstrániť, účtujeme objednávateľovi len cenu pohonnej hmoty spotrebovanej na cestu tam a späť a to 1 EUR/km; Za expresný zásah, t.j. zásah do 24 hodín bude k cene práce účtovaný 100% príplatok;

Úhrada ceny za servis a termín realizácie zákazky

Po vykonaní obhliadky a stanovení diagnostiky problému bude servisným technikom stanovená približná cena za zásah a doba realizácie opravy.
Po vykonaní servisu vyhotový servisný technik zákazníkovi montážny list, ktorý obsahuje identifikačné údaje zákazníka, dátum a čas realizácie opravy, popis závady a spôsob jej odstránenia.
Po zrealizovaní servisu vyráta servisný technik na základe platného cenníka sumu za vykonané práce, použitý materiál a výjazd.
Platba za vykonané práce bude zákazníkom uhradená na mieste zásahu servisnému technikovi, ktorý zákazníkovi ako doklad o prevzatí sumy odovzdá pokladničný doklad a kópiu montážneho listu. Termín realizácie opravy bude stanovený servisným technikom.

Návod na údržbu

Na okno ako súčasť stavebného diela sú kladené vysoké technické požiadavky. Okrem dôležitého ošetrovania kovania okien by ste mali priebežne kontrolovať povrch rámov a krídiel, zasklenie a tesnenia a poškodené miesta ihneď opraviť.

Gumové tesnenie treba 1x ročne umyť saponátom a natrieť silikónovým olejom. Týmto spôsobom sa zabezpečí dlhá životnosť a funkčnosť tesniacich častí. Na čistenie používajte vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou!!! Pri realizácii omietok, oprave vnútorného ostenia alebo akýchkoľvek stavebných prácach nesmie v žiadnom prípade dôjsť k znečisteniu alebo zaneseniu komponentov kovania omietkovinou, maltou a pod.

Aby bola zachovaná funkčnosť otváravo - sklopného kovania (OS) pre okná a balkónové dvere, je potrebné urobiť najmenej raz ročne nasledujúce úkony:

 • U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie.
 • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať. Uzávery a uzatváracie čapy mazať technickou vazelínou. Do všetkých vodiacich drážok kvapnúť pár kvapiek oleja na spodné tiahla.
 • Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii.

Tieto pokyny platia tiež pre iné typy okien, o ktorých nebolo v tomto návode špeciálne písané (napr. otváravé alebo sklopné okná, dvojkrídlové otváravo-sklopné a otváravé okná a pod.)

Dôležité pokyny

 • Ochranné fólie z profilov odstrániť najneskôr do 3 týždňov po osadení.
 • Etikety a lepiace pásky na skle odstrániť bezprostredne po osadení!
 • Upozorňujeme na to, že za závady a poškodenia, ktoré vznikli pri individuálnej montáži zákazníkom, neručíme!
 • Pozor pri brúsení a pílení karbofrézkou! Aj malé iskričky poškodia (spália) sklo.
 • Chráňte okno a sklo pred poškodením pri obmurovaní!
 • Pozor na nečistoty - prach, maltu, starú omietku, ktoré majú vplyv na funkčnosť kovania!
 • Vonkajšie časti rámových a krídlových profilov pravidelne umývať
 • Po znečistení maltou, omietkou a pod. je potrebné ihneď očistiť štetkou a vodou ešte pred ich zaschnutím. Čistenie po zaschnutí môže spôsobiť poškodenie povrchov profilov a skla.
 • Odvodňovacie drážky je potrebné vyčistiť, aby sa predišlo zatekaniu výrobkov.
 • Upozorňujeme na poškodenie (prasknutie) skla vplyvom tepelného namáhania. Štandardné sklo dokáže odolávať rozdielom teplôt do maximálneho rozdielu 30°C. Namáhanie alebo náhodné vystavenie podmienkam vyšším ako limit zaťaženia vedú k náhlemu rozbitiu skla.

Z toho dôvodu sú zo záruky vylúčené sklá bez tepelného spevnenia (kalenia) v týchto prípadoch použitia:

 • Umiestnenie skla v blízkosti menej ako 200 mm od vyhrievacieho telesa
 • Nalepenie rôznych fólií na sklo –hlavne tmavých farieb
 • Dlhšie prekrytie väčších plôch izolačných skiel navzájom ( napr. odchýlené krídlo zasúvacích dverí) ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu väčšej intenzity ,kde nedochádza medzi sklami k cirkulácii vzduchu.

V týchto prípadoch doporučujeme použiť sklá tepelne spevnené kalením.

Copyright © 2016 - 2022 HM Windows spol. s r.o. / All Rights Reserved / Developed by MrCode.NET

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x